Logo Parkinson en Werk Search

Goede observatie en analyse is het halve werk

Terug naar alle verhalen

Goede observatie en analyse is het halve werk

Werkgroep Parkinson en Werk
Astrid.jpg

In gesprek met ergotherapeut Ine de Ruijter. Zij begeleidde Astrid van Dorsten door mee te denken over hoe de werksituatie aangepast kan worden bij Astrid.

“Astrid kwam bij mij na doorverwijzing van mijn collega fysiotherapeut. Mijn collega en ik zijn beiden gespecialiseerd in parkinson en zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Naast mensen met parkinson zie ik mensen met MS en dementie en ben ik gespecialiseerd in Cognitieve Revalidatie Therapie. Ik ben ASITT geschoold (het aanleren om prikkels die slecht verdragen worden, beter te kunnen hanteren). Ik besteed veel aandacht aan de niet-zichtbare kant van de ziekte.”

“Het begint met een goede intake maar bovenal een goede analyse van de situatie, waarbij een uitgebreide observatie wezenlijk is. Het is niet alleen een bureau instellen of aangepaste muis bestellen. Ik kijk veel breder; naar alles wat iemand doet in een bepaalde situatie en waarom dat op die manier moet. Daarom werk ik extramuraal (bij mensen thuis of op het werk). In de eigen woonsituatie of werkplek observeer ik de taken/handelingen die gedaan (moeten) worden. Zo krijg ik een objectief beeld hoe dit uitgevoerd wordt en kunnen er gerichte, passende adviezen gegeven worden, zoals bijvoorbeeld aanpassing aan de omgeving, hulpmiddelen, soms ook een andere manier van werken.

Adviezen kunnen direct in de situatie/omgeving toegepast worden, hulpmiddelen kunnen ingezet worden en andere manier van werken kan aangeleerd worden.”

Wat was jouw rol bij Astrid?

“Ik ben na een intake gesprek bij Astrid op haar werkplek op bezoek geweest. Ik ben begonnen met het observeren en analyseren van de werkzaamheden die Astrid moet doen. Uit deze observatie is een aantal adviezen voortgekomen zoals hoog/laag bureau zodat Astrid afwisselen zittend/staand kan werken, een speciale muis en de inrichting van het kantoor van Astrid is veranderd (bureau gedraaid en spreektafel verplaatst). Astrid wilde contact houden met de leerlingen als ze achter haar bureau staat/zit. Dus hebben we de opstelling in haar werkkamer zo gewijzigd ze zicht had op de gang. Maar ook de plaats van de prullenbak, de printer etc. nemen we mee, evenals lichtinval.

Een goede observatie en analyse is voor mij het halve werk.

Heb je behoefte gehad aan kennis over wetgeving rondom arbeid en ziekte?

“Astrid is niet ziek gemeld. Dus dat is nog niet aan de orde. Ik vind het wel reuze interessant om mensen te begeleiden bij arbeidsvraagstukken en misschien ga ik me er nog eens in verdiepen.”

Heb je tips voor collega’s naar aanleiding van je ervaring met Astrid?

“Goed analyseren van alles wat iemand doet. Waar loop je tegenaan? Hoe komt dat en wat wil je bereiken. Maar ook de mogelijkheid bieden om eerst te oefenen met hulpmiddelen. Ik heb een behoorlijk aantal middelen in mijn bezit die uitgeprobeerd kunnen worden.

Wat ook belangrijk in mijn werk is, is hoe het zit met de balans werk-privé. Het kan op het werk wel goed gaan, maar als dat betekent dat je thuis tot niets meer komt dan is dat een belangrijk signaal! Soms omdenken met betrokkenen: waarom doe je dit eigenlijk zo?”

Aan de slag gaan met de antwoorden die hierop gegeven worden maakt dat je soms tot creatieve oplossingen komt.

 

 

Meer verhalen