Logo Parkinson en Werk Search

Wat kunnen de financiële gevolgen zijn van mijn ziekte?

60 diagnose en werken (zzp)

Financieel kan parkinson grote gevolgen hebben. Minder of stoppen met werken betekent minder of geen inkomsten. Wanneer je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten en niet bent aangesloten bij een schenkkring (zoals een broodfonds) of vrijwillig verzekerd bent bij het UWV, is er alleen de bijstand. Want het vangnet dat werkenden in loondienst hebben in de vorm van de Wet verbetering poortwachter is er niet, dus moet je zelf iets regelen. Hiervoor zijn er een paar opties:

Check ook deze tips van Wijzer in geldzaken.