Logo Parkinson en Werk Search

Kan ik met parkinson eigenlijk wel solliciteren?

136werkzoekend solliciteren

Ja hoor, dat kan. Totdat je echt beperkingen gaat ervaren in je werk, kun je zonder problemen blijven solliciteren. Als je er zeker van bent dat de ziekte op dat moment geen belemmering is om de functie uit te oefenen, hoef je bij het solliciteren niet te vermelden dat je parkinson hebt. Je bent wél verplicht om te vertellen welke belemmeringen er zijn die van invloed zijn bij de uitoefening van de functie. Dit geldt bijvoorbeeld als je aangepaste werktijden nodig hebt, minder productief bent dan collega’s, verwacht veel ziek te zijn, een werkaanpassing nodig hebt of als je bepaalde taken, die bij de functie horen, niet kunt uitvoeren. Zet voor jezelf op een rij hoe jij de belasting (fysiek en psychisch) van de functie inschat. Is er (in het verleden) door de bedrijfsarts een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opgesteld? Die kan daar eventueel bij helpen. Pas op dat je niet een te rooskleurig beeld van de situatie schetst. Het achterhouden van belangrijke informatie over je beperkingen die van invloed zijn op je werk, kan later een reden zijn voor stopzetting van de loonbetaling of in het uiterste geval ontslag.