Logo Parkinson en Werk Search

Wat als ik niet meer (volledig) kan werken?

342werkzoekend passend werk

Stel: je hebt een vast contract en bent (gedeeltelijk) ziek gemeld. En bij je huidige werkgever is geen passend werk te vinden. In dat geval is er sprake van ‘re-integratie tweede spoor’. Je werkgever dient in dit geval (ook) naar passend werk voor jou te zoeken bij een andere werkgever. Je werkgever kan dit uitbesteden aan een gespecialiseerd re-integratiebureau. Mocht je al dan niet met behulp van het re-integratiebureau passend werk hebben gevonden, dan kun je het dienstverband met je eigen werkgever laten doorlopen. In dat geval worden de afspraken over de re-integratie in een detacheringsovereenkomst vastgelegd. Stem er niet mee in om het dienstverband met je werkgever voor het einde van diens loondoorbetalingsverplichting te beëindigen.