Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan ik als zorgverlener samenwerken met een werkgever, bedrijfsarts of andere arbo-professional?

310zorgprofessional werken met aanpassingen

Vrij snel na de diagnose kan iemand met parkinson, al dan niet op eigen initiatief, te maken krijgen met de bedrijfs- of arboarts. Een goede samenwerking tussen de patiënt, zorgprofessional(s), bedrijfsarts en werkgever is belangrijk. Met deze zogenaamde arbocuratieve samenwerking help je iemand zo lang als kan naar tevredenheid te blijven werken of het werk op een goede manier af te bouwen. Het is belangrijk dat ieders rol duidelijk is, maar ook om oog te hebben voor het doel van de samenwerking en de wet- en regelgeving. Een goede afstemming zorgt voor een tevreden patiënt en duidelijkheid richting diens werkgever. Toch kunnen er allerlei drempels zijn voor een goede afstemming. Tijdgebrek, bereikbaarheid, schriftelijke toestemming van cliënt en gebrek aan vertrouwen in elkaars professionaliteit en onafhankelijkheid, onbekendheid met elkaars werk en deskundigheid en verschillen in werkterrein zijn factoren die de samenwerking kunnen beïnvloeden.  

De leidraad Participatieve Aanpak biedt ondersteuning in de samenwerking met werkgever en bedrijfsarts. Het bevat een gestructureerde aanpak bestaande uit een aantal vastgelegde processtappen, die bij voorkeur begeleid wordt door een procesbegeleider (zoals een bedrijfsarts) en waarbij alle betrokkenen een actieve inbreng hebben. Hier kan ook een rol liggen voor een zorgverlener zoals de ergotherapeut. Hierbij worden knelpunten voor een duurzame inzetbaarheid gedefinieerd en met elkaar oplossingen geformuleerd. 

Wanneer iemand nog geen problemen ervaart, maar het lastig vindt om de diagnose parkinson bespreekbaar te maken, kun je een driegesprek tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts laten plaatsvinden. Als de cliënt dit wenst kan een paramedicus of maatschappelijk werker dit driegesprek eventueel initiëren. Er dient dan wel een goed voorgesprek plaats te vinden tussen jou als zorgverlener en de cliënt, waarbij het doel van het gesprek duidelijk is. Dit kan bijvoorbeeld een uitleg zijn over het ziektebeeld en de klachten die iemand op het werk ervaart, advisering rondom communicatie op het werk, het bespreken van adviezen om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren of een werkplekadvies. Op deze manier kun je bijdragen aan begrip en steun en medewerking van de werkgever. 

Lees meer in het artikel 10 tips voor samenwerking bedrijfsarts, huisarts en specialisten.