Logo Parkinson en Werk Search

Hoe worden technische aanpassingen bekostigd?

310zorgprofessional werken met aanpassingen

Ergonomische voorzieningen, zoals een goede bureaustoel of bureau op goede hoogte worden beschouwd als algemeen gebruikelijk en komen voor kosten van de werkgever. Wanneer specifieke aanpassingen nodig zijn om het werk uit te kunnen blijven voeren, kan het UWV deze vergoeden. Zowel de werknemer als de werkgever kan bij het UWV een aanvraag indienen voor de vergoeding van hulpmiddelen en voorzieningen. De werkgever kan de werkplek laten aanpassen, dit kunnen aanpassingen zijn bijvoorbeeld om een werkplek rollator- of rolstoeltoegankelijk en -doorgankelijk te maken. De werknemer kan meeneembare voorzieningen aanvragen, zoals een rolstoel of trippelstoel, computeraanpassingen en vervoersvoorzieningen. Aanvragen kunnen ondersteund worden door een advies van een ergotherapeut of bedrijfsarts. Het is belangrijk dat de werkgever of je cliënt niet alvast zelf de hulpmiddelen aanschaft. Meer informatie vind je op de website van het UWV.

Is de cliënt ondernemer? Dan gelden er andere regels. Alleen in de eerste 3 jaar van het zelfstandig ondernemerschap kan iemand in aanmerking komen voor vergoeding van aanpassingen op en om de werkplek. Daarna wordt verwacht dat iemand zelf de kosten van aanpassingen of hulpmiddelen bekostigt. Deze vallen wel onder de aftrekbare zakelijke kosten.