Logo Parkinson en Werk Search

Wat als aanpassingen niet (meer) mogelijk zijn?

310zorgprofessional werken met aanpassingen

Niet binnen elke functie zijn aanpassingen mogelijk. Ook zit er een maximale rek in het aantal aanpassingen dat gedaan kan worden om te kunnen blijven werken in de eigen functie. Wanneer er sprake is van productieverlies/een verminderde arbeidsproductiviteit, bijvoorbeeld door minder uren te werken of een aanpassing van de taakstelling, is er sprake van een verminderde arbeidsgeschiktheid en zal er overgegaan moet worden tot gedeeltelijke ziekmelding. Dan start voor de werkende in loondienst de Wet Verbetering Poortwachter. In eerste instantie dienen de werknemer en de werkgever gezamenlijk te onderzoeken of de werknemer in zijn eigen functie kan blijven werken of ernaar kan terugkeren. Als dat niet mogelijk is, dient gezocht te worden naar passende arbeid binnen het eigen bedrijf (dit wordt spoor 1 genoemd). Wanneer dit niet mogelijk is, moet er gezocht worden naar passend werk bij een andere werkgever (spoor 2). Lees er hier meer over.