Logo Parkinson en Werk Search

Met welke vragen kan ik mijn cliënten doorverwijzen naar een andere professional?

310zorgprofessional werken met aanpassingen

Voor specifieke vragen over aanpassingen op het werk kunnen je doorverwijzen naar:

  • Alle mogelijk aanpassingen: bedrijfsarts, klinisch arbeids geneeskundige ( KAG), revalidatie arts, ergotherapeut
  • Werkplekaanpassingen: arbodienst, (arbeids)fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut
  • Verwerkingsproces rondom aanpassingen: psycholoog, (bedrijfs) maatschappelijk werk

Wanneer het advies is om aanpassingen binnen werk uit te gaan proberen, is het voor de werknemer in loondienst altijd belangrijk om de bedrijfsarts en de werkgever hierin te betrekken. Voor de ondernemer kan het belangrijk zijn om deze aanpassingen te bespreken met de opdrachtgever.