Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kun je als zorgprofessional bij het keuringsproces van het UWV begeleiden?

433zorgprofessional stoppen met werk

Na ongeveer 1 jaar en 9 maanden krijgt iemand die zich heeft ziek gemeld een brief van het UWV om een WIA-aanvraag te doen. Hierbij moet het volledige dossier van de afgelopen 2 jaar ter beoordeling opgestuurd worden. Wanneer werknemer en werkgever voldoende aan re-integratie hebben gedaan, wordt de werknemer opgeroepen voor een gesprek met de keuringsarts van het UWV. Afhankelijk van de uitslag van dit gesprek wordt er eventueel ook een gesprek met de arbeidsdeskundige gepland. 

Het UWV keuringsproces is in vrijwel alle gevallen een stressvol traject. Het compleet maken van het dossier, de voorbereiding van de gesprekken bij het UWV, maar vooral de uitkomst van de keuring en de financiële consequenties daarvan. Wanneer het iemand niet lukt om zijn dossier op orde te krijgen, krijgt hij meestal ondersteuning van de werkgever, de bedrijfsarts of casemanager op het werk. Als iemand zzp’er of ondernemer is, kan een maatschappelijk werker ondersteunen bij het keuringsproces door een medisch adviseur van een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Als zorgprofessional kun je ondersteunen door het keuringsproces uit te leggen, laten zien waar informatie hierover is te vinden en samen het gesprek met de keuringsarts voorbereiden. Adviseer de cliënt altijd iemand mee te nemen naar zo’n gesprek, bij voorkeur een goede bekende die het traject vanaf ziekmelding gevolgd heeft. Zo'n gesprek kan veel emoties losmaken. Het kan zijn dat daardoor of vanwege cognitieve problemen, iemand niet precies kan benoemen welke parkinsonklachten er op het werk spelen, wat de huidige problemen zijn en wat de reden is van ziekmelding. Het is ook altijd handig om dit op te schrijven. Dat is iets waarbij je als zorgprofessional kunt helpen. Je kunt ervan uitgaan dat de keuringsarts geen parkinson-expert is, daarom zijn onderwerpen als niet-zichtbare symptomen, grote verschillen tussen goede en slecht dagen, de wisselende werking van medicatie en de gevolgen van stress op de parkinson belangrijk om te noemen. Ook het samen doornemen van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) als voorbereiding kan helpend zijn voor het gesprek.