Logo Parkinson en Werk Search

Wat zijn de financiële consequenties van stoppen met werken?

433zorgprofessional stoppen met werk

En dan komt het moment dat je cliënt daadwerkelijk stopt met werken. Na loondienst volgt er een arbeidsongeschiktheidsverklaring van het UWV volgens de WIA (Wet Werk naar Inkomen en Arbeidsvermogen) en gaat iemand een IVA- of WGA-uitkering ontvangen. Dit na het 2-jarige traject van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) doorlopen te hebben. Kijk ook naar deze animatie over de WIA. Wanneer het eerder al duidelijk was dat de werknemer nooit meer kon werken, is er mogelijk een vervroegde WIA-aanvraag gedaan en ontvangt diegene een IVA-uitkering.

Ondernemers die noodgedwongen moeten stoppen met werken, hebben mogelijk een uitkering vanuit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), een spaarpot, broodfonds of de bijstand. 

Stoppen met werken heeft altijd invloed op het inkomen. Zo verdient iemand met een IVA-uitkering maximaal 75% van het laatstverdiende loon, iemand met een WGA-uitkering maximaal 70%. Wanneer er zorgen ontstaan over het inkomen, adviseer dan te informeren naar eventuele ondersteuning. De HR-afdeling of de bedrijfsarts kan hier beperkte informatie over geven wanneer iemand nog in dienst is. Is iemand lid van een vakbond? Informeer dan daar. Krijgt iemand een bijstandsuitkering of valt diegene onder de Participatiewet? Dan kan de gemeente ook adviseren en begeleiden, meestal vanuit het sociaal loket of loket werk & inkomen. Dit geldt ook wanneer er financiële problemen (dreigen te) ontstaan. Check ook deze tips van Wijzer in geldzaken.