Logo Parkinson en Werk Search

Welke mogelijkheden zijn er bij volledige arbeidsongeschiktheid wat betreft (vrijwilligers)werk en andere dagbesteding?

433zorgprofessional stoppen met werk

Sommige mensen met parkinson blijven, ondanks (volledige) arbeidsongeschiktheid, een aantal uren per week bij hun oude werkgever werken. Dat klinkt misschien vreemd, maar je mag naast een WIA-uitkering werken. Verdient iemand echter meer dan 20% van het laatst verdiende loon voor minimaal een jaar, dan vindt een herkeuring plaats en wordt mogelijk het arbeidsongeschiktheidspercentage aangepast. Bij een IVA-uitkering mag je maximaal 20% van het laatstverdiende loon bijverdienen. Daarvan wordt 70% ingehouden. Als je bijvoorbeeld 500 euro extra per maand verdient, mag je dus 150 euro houden.

Als zorgprofessional kan je meedenken over de voor- en nadelen van eventueel (vrijwilligers)werk of een andere dagbesteding. Afhankelijk van iemands wensen en mogelijkheden kun je hobby’s, sport, sociale activiteiten, culturele activiteiten, cursussen of opleidingen en/of vrijwilligerswerk overwegen. Hierbij blijft een goede balans tussen belasting en belastbaarheid belangrijk. Als iemand moeite heeft zelf iets initiëren en daardoor in een sociaal isolement terecht komt, kunnen gespecialiseerde dagbesteding, een maatjesproject, ontmoetingsnetwerken of activiteiten bij een buurthuis opties zijn.

Bij mensen met de ziekte van Parkinson is het belangrijk dat er een goede nieuwe routine gevonden wordt met een zinvolle invulling van de dagen. Wanneer alle dagen op elkaar lijken en men geen nieuwe activiteiten ontwikkelt, heeft dit een negatieve invloed op onder andere stemming en slaap. Daarnaast is het specifiek bij de ziekte van Parkinson belangrijk dat je blijft bewegen, omdat stil zitten een negatief effect heeft op zowel de motorische als de niet-motorische symptomen. De Parkinson Vereniging organiseert diverse activiteiten zoals het Parkinsoncafé, de Parkinson Academie en landelijke bijeenkomsten. Er zijn ook veel initiatieven specifiek voor mensen met parkinson, zoals parkinsonkoren, parkinsonboksen en Dance for Health.