Logo Parkinson en Werk Search

Welke emoties kan stoppen met werken oproepen?

433zorgprofessional stoppen met werk

Naast mogelijke financiële consequenties, heeft stoppen met werken ook invloed op iemands mentale welzijn. Voor sommigen is het een opluchting als ze niet meer hoeven te werken en (weer) tijd hebben voor hun gezin, hobby’s en sport. Voor anderen is het afscheid nemen heel moeilijk en roept het gevoelens op van verdriet, rouw, zinloosheid, eenzaamheid of verlies van de aan het werk ontleende identiteit. Het is belangrijk om als zorgprofessional hier oog voor te hebben en het onderwerp van gesprek te laten zijn. Bagatelliseer het verdriet niet  door alleen de voordelen van het stoppen van werken te benadrukken. Hoe zwaar het stoppen met werk voelt, hangt ook af van hoe zwaar de weg ernaartoe was, of iemand zelf de regie heeft gehad en wat iemands ideeën over de toekomst zijn. Als je vermoedt dat de verwerking rondom het loslaten van het werk niet goed op gang komt, verwijs dan door naar een psychosociale hulpverlener.