Logo Parkinson en Werk Search

Hoe vertel ik het mijn leidinggevende (en eventueel collega’s)?

41 - Diagnose en werken (in loondienst)

Parkinson is een ziekte met een grillig verloop. Klachten verschillen per persoon, over tijd en in intensiteit. Als je werkgever en collega’s dit niet weten, zorgt dat voor onbegrip. Dit heeft impact op jou, je werk en je relatie met je werkgever en collega’s. Wees er daarom het liefst open over en ga met ze in gesprek. Toch kunnen er ook redenen zijn om het niet te bespreken. Je hoeft het namelijk niet te vertellen als je gezondheid nog geen invloed heeft op je werk of wanneer je vermoedt dat je gezondheid een reden kan zijn voor het beëindigen van je tijdelijk dienstverband. 

Met je werkgever en collega’s over je ziekte praten, kan lastig zijn. Het helpt om je goed voor te bereiden. Denk aan de voor- en nadelen om het te vertellen en wat je in het gesprek aan bod zou willen laten komen. Je kunt ook besluiten om eerst met de bedrijfs- of arboarts te praten. Dit is een preventief consult. Een arts heeft een geheimhoudingsplicht en kan met je meedenken over de toekomst.

Als je het gaat vertellen, helpt het om een helder beeld te schetsen van je klachten. Je kan ervoor kiezen om een (animatie) filmpje te laten zien over parkinson. Veel mensen kennen wel iemand met parkinson, maar het uit zich per persoon heel verschillend. Het kan raadzaam zijn om mensen in je omgeving feedback te vragen over jouw functioneren. Je kunt van jezelf namelijk een ander beeld hebben dan je omgeving. Als je dat duidelijk hebt, kunnen je leidinggevende, collega’s, de bedrijfsarts en alle experts waar je vanaf dat moment mee te maken krijgt, jou goed begeleiden en ondersteunen waar nodig.

Ook de MS Vereniging heeft handige tips op een rijtje gezet hoe je zo’n gesprek voert.