Logo Parkinson en Werk Search

Hoe ziet mijn werkende toekomst eruit?

41 - Diagnose en werken (in loondienst)

Dé ziekte van Parkinson bestaat niet. Het uit zich bij iedereen op een andere manier en in een ander tempo. Er komt een moment dat het bewegen, of aandacht en denkfuncties zo veranderen dat dit invloed heeft op je werk.Ook stressgevoeligheid en vermoeidheid spelen een belangrijke rol; hierdoor nemen de Parkinsonklachten toe, dus verstandig om dit te voorkomen

Hoe en hoelang je kunt blijven werken, is erg afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. De een werkt nog jaren probleemloos door, de ander moet zich al snel (gedeeltelijk) ziek melden. Daarom is het raadzaam om je tijdig te verdiepen hoe parkinson jouw werk beïnvloedt en om hulp in te schakelen hoe hiermee om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een: parkinsonverpleegkundige, ergotherapeut, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in parkinson of arbeidsgeneeskundig specialist. Kijk ook eens in het zorg & arbo ABC

Op die manier kun je zo lang mogelijk, eventueel met de nodige aanpassingen, goed blijven werken. Hoe het wettelijk precies zit, lees je in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).