Logo Parkinson en Werk Search

Wat is het verloop van parkinson en wat betekent dit voor mijn werk?

41 - Diagnose en werken (in loondienst)

Vragen die je na de diagnose hebt, gaan misschien ook wel over werk: “Kan ik mijn werk blijven doen? Voor hoe lang? Mag ik ook minder gaan werken? Kan ik nog solliciteren naar een (andere) baan? Hoe ziet mijn toekomst er financieel uit? Red ik het tot mijn pensioen of word ik ‘arbeidsongeschikt’? Wat moet ik doen en laten?” Op deze vragen is geen eenduidig antwoord te geven. Dat heeft te maken met het gegeven dat de ziekte bij iedereen anders verloopt en dat geen enkele baan hetzelfde is. Wat je kunt verwachten, is dat de klachten langzaam erger worden en er nieuwe klachten kunnen ontstaan. De klachten kunnen, door medicatie en sporten, wel tijdelijk verminderen.

Ook als jouw klachten nog geen invloed hebben op het werk is het verstandig om al preventief een afspraak te maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan samen met je bespreken wat je zou kunnen doen om dit zo lang mogelijk uit te stellen. De bedrijfsarts heeft beroepsgeheim, dus deelt de diagnose nooit zonder toestemming met je leidinggevende of collega’s. Je kunt het natuurlijk ook eerst met je huisarts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige bespreken.