Logo Parkinson en Werk Search

Wat kan een bedrijfs- of huisarts (kort) na de diagnose voor mij betekenen?

41 - Diagnose en werken (in loondienst)

Je kunt zonder medeweten van je leidinggevende (anoniem) een afspraak maken voor het preventief spreekuur van de bedrijfsarts. De werkgever hoort daar dus niks over. De bedrijfsarts kent het bedrijf en kan jou adviseren en, voor zover nodig, bemiddelen. Een bedrijfsarts heeft beroepsgeheim en mag dus NOOIT zonder toestemming de diagnose aan je werkgever vertellen. Hij mag alleen praten over je beperkingen en mogelijkheden. Jij blijft dus altijd de regie houden tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De bedrijfsarts bepaalt samen met jou hoeveel je kunt werken en of bepaalde werkzaamheden passend zijn. Het is vaak wel aan te bevelen dat bedrijfsarts en betrokkene samen met de werkgever in gesprek gaan (driegesprek). De bedrijfsarts adviseert, de werkgever en betrokkene bepalen samen wat ze met deze adviezen gaan doen. Dit alles kan ook preventief.

De huisarts is er helemaal voor jou en kijkt ook buiten je werk om hoe het met je gaat en volgt jouw behandeling. De huisarts bepaalt niet of je nog wel of niet kunt werken, dat doet de bedrijfsarts. Maar jouw behandelteam is groter dan alleen de bedrijfsarts en huisarts. Er zijn ook andere zorgprofessionals die je kunnen helpen bij het blijven uitoefenen van je werk. Denk aan een ergotherapeut of fysio- en oefentherapeut. De neuroloog stelt de diagnose, schrijft medicatie voor en geeft, samen met de parkinsonverpleegkundige, andere (behandel)adviezen. In de zorgzoeker van ParkinsonNet vind je alle soorten zorgverleners met kennis van parkinson.