Logo Parkinson en Werk Search

Wat is precies de rol van een bedrijfsarts?

310zorgprofessional werken met aanpassingen

In deze fase hoeft de werkende in loondienst nog geen contact met de bedrijfsarts te hebben. De bedrijfsarts kan een meerwaarde hebben door mee te denken over mogelijk aanpassingen en dit, op verzoek van de werknemer, te communiceren met de werkgever. Lees hier verder wat de rol van een bedrijfsarts is.

Op dit moment hebben ondernemers en zzp’ers geen toegang tot bedrijfsgezondheidzorg. Ze kunnen wel op eigen initiatief een bedrijfsarts consulteren en/of een werkplekadvies aanvragen. De kosten hiervoor worden niet vergoed. Sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden de mogelijkheid om preventief contact te hebben met een professional.