Logo Parkinson en Werk Search

Wat is de rol van een bedrijfsarts?

276zorgprofessional diagnose

De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden in loondienst behoren toegang te hebben tot een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is de enige die kan en mag bepalen of een werknemer arbeidsbeperkingen heeft of arbeidsongeschikt is. De bedrijfsarts mag alleen informatie aan de werkgever verstrekken die noodzakelijk is voor de werkgever om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke plicht tot loondoorbetaling bij ziekte en zijn plicht om zijn zieke werknemer weer te re-integreren. Medische informatie zoals diagnose en behandeling mag een bedrijfsarts nooit aan de werkgever verstrekken. 

Een arboarts is een BIG-geregistreerde basisarts, maar heeft niet de extra vierjarige opleiding ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ zoals een bedrijfsarts heeft. Daarom mogen arboartsen alleen onder supervisie van een bedrijfsarts hetzelfde werk doen als bedrijfsartsen. Aan deze supervisie worden eisen en voorwaarden gesteld. Een bedrijfsarts kan na de diagnose meedenken in het duurzaam inzetbaar blijven van iemand met parkinson. Ook wanneer er nog geen problemen zijn, is het raadzaam om iemand te adviseren om een afspraak te maken bij de bedrijfsarts. Je hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de werkgever en hoeft ook niet te vertellen wat de reden is om naar de bedrijfsarts te gaan.

Omdat een bedrijfsarts maar weinig met de ziekte van Parkinson te maken krijgt, is het belangrijk om contact te zoeken met bedrijfsarts of arboarts en informatie te verstrekken over de diagnose, symptomen, medicatie, behandeltraject en de mogelijke invloed daarvan op werk. Een uitleg van niet-zichtbare symptomen kan soms verhelderend zijn. Indien je cliënt akkoord is, kunnen ook (eventueel preventieve) adviezen en tips vanuit de zorgprofessional voor het omgaan met symptomen op het werk gedeeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan adviezen rondom multitasken, het verdelen van energie of het omgaan met tremoren.