Logo Parkinson en Werk Search

Welke parkinsonsymptomen hebben (vooral) invloed op werk?

276zorgprofessional diagnose

Parkinson is een ongeneeslijke, chronisch progressieve neurodegeneratieve aandoening. Neurodegeneratief betekent dat hersenen en zenuwstelsel geleidelijk aan meer in verval raken. Dat komt doordat er steeds minder dopamine wordt aangemaakt, een belangrijk stofje voor hersen- en zenuwprocessen.

Wanneer werkende mensen de ziekte van Parkinson krijgen, leidt dit vroeger of later tot veranderingen in werkvermogen, werkplezier en balans van werk en privé. Soms zijn er voor de diagnose gesteld zijn al klachten die invloed hebben gehad op werk. Voorbeelden zijn pijnklachten, vermoeidheid (of burn-out), of depressie. Studies laten zien dat mensen met Parkinson 4-7 jaar eerder stoppen met betaald werk dan mensen zonder parkinson.(Koerts working capacity 2016, Sturkenboom et al rapport 2012)

Klachten en verloop van parkinson kan individueel sterk verschillen en kunnen mogelijk fluctueren. Er zijn vele factoren die de klachten negatief kunnen beïnvloeden (fysiek omgeving, spanning/stress) en de noodzaak medicatie op strikt gezette tijden in te nemen. 

De meest genoemde klachten die het werk belemmeren bij mensen met de diagnose parkinson zijn: vermoeidheid, traagheid en stijfheid, aandacht- en concentratieproblemen, beven/trillen, angst, stoornis in de fijne motoriek, veranderingen in spraak, lopen en balans.(Koerts, Sturkenboom).

Vaardigheden en taken die lastig worden zijn bijvoorbeeld vergaderen, gebruik van de handen, uitvoeren van meerdere taken tegelijk, omgaan met stress en tijdsdruk en praten/converseren in groepen. Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat er veel behoefte is aan informatie en ondersteuning ten aanzien van werken met deze aandoening.(Sturkenboom, Rafferty).

Merk op dat de symptomen bij parkinsonismen ernstiger kunnen zijn dan bij parkinson en al snel interfereren met het functioneren in werk. Symptomen en prognose zijn afhankelijk van het type parkinsonisme. Het is belangrijk om een inschatting te maken van het te verwachten ziektebeloop en de invloed hiervan op arbeid.

Kijk ook eens naar de uitgebreide informatie over de Ziekte van Parkinson op de site van de parkinsonvereniging of ParkinsonNet