Logo Parkinson en Werk Search

Wat zijn aandachtspunten voor een gesprek met een ondernemer of zzp’er met parkinson?

276zorgprofessional diagnose

Wanneer iemand een eigen bedrijf heeft, geldt er andere wet- en regelgeving en zijn de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de arbo-professionals anders, afhankelijk van of er een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is. Lees hier wat we ondernemers met parkinson hierover adviseren.  Mensen met parkinson die niet in loondienst zijn, hebben geen toegang tot een bedrijfsarts en ervaren andere  financiële consequenties bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Zo kunnen ondernemers niet terugvallen op een uitkering zoals de WIA. 

Vragen en gespreksonderwerpen aan ondernemers en zzp’ers met parkinson: 

  • Vraag regelmatig hoe het werken gaat.
  • Zorg bij het opstellen van een zorg- en behandelplan dat dit zo weinig mogelijk interfereert met het werk. Bereid de cliënt er ook op voor als er een revalidatietraject start of wanneer medicatie uitgeprobeerd gaat worden, dat dat mogelijk (tijdelijk) invloed heeft op het functioneren.
  • Vraag of de cliënt open wil zijn over de diagnose richting opdrachtgevers en collega’s. Meestal is dat verstandig, maar er kunnen goede redenen zijn om het niet te doen. Bespreek daarom de voor- en nadelen ervan.
  • Tip dit expertiseplatform als betrouwbare informatiebron over werken met parkinson, óók voor ondernemers.
  • Tip de Workshop Parkinson en Werk die gegeven wordt bij de Parkinsonacademie of de groepstraining Jobgrip van het Radboudumc of Rijndam revalidatie.
  • Bekijk of er bijkomende psychosociale problemen zijn die het werken bemoeilijken. Verwijs zo nodig door naar deskundigen binnen of buiten het ziekenhuis. Je vind deskundigen op de parkinson zorgzoeker. 
  • Verwijs de cliënt zo nodig door naar een zorgprofessional met specifieke kennis op het gebied van werk. 
  • Stimuleer om contact op te nemen met juiste zorgprofessionals zodra de cliënt veranderingen bemerkt in de symptomen van parkinson die mogelijk invloed hebben op het werk. 
  • Als de cliënt zich zorgen maakt over de (toekomstige) financiële situatie, kun je verwijzen naar dit expertiseplatform en/of doorverwijzen naar een deskundige op dit gebied. Te denken valt aan een financieel adviseur of een commercieel bedrijf met expertise op gebied van zakelijke begeleiding.
  • Ervaart de cliënt nu problemen op het werk? Dan is het belangrijk dat hij zich goed laat informeren en eventueel een verwijzing krijgt voor passende begeleiding.