Logo Parkinson en Werk Search

Waarom is werk een behandeldoel?

276zorgprofessional diagnose

Het belang van werk mag je niet onderschatten; voor veel mensen vormt het een belangrijk deel van het leven. Werk is meer dan een bron van inkomsten, het is je sociale status en geeft je sociale contacten, een dagelijks ritme en betekenis. Daarnaast wordt van mensen verwacht dat ze blijven werken naar vermogen. Dit draagt tenslotte bij aan een betere gezondheid en het participeren in de samenleving. Dat maakt dat werk een behandeldoel is en aandacht behoeft van elke zorgprofessional.

Als zorgprofessional kun je van grote waarde zijn om mensen met parkinson te ondersteunen om aan het werk te blijven. Dit kan door ze te begeleiden in de verschillende fasen van hun ziekte, maar ook door vroegtijdig naar hun werk te vragen.