Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan ik proactief het gesprek aangaan over werk?

276zorgprofessional diagnose

Het thema werk kan door de cliënt met parkinson zelf worden aangekaart, maar het is zeker ook belangrijk om er als zorgprofessional regelmatig naar te vragen. Afhankelijk van je rol en de tijd die je voor iemand hebt, kan een gesprek over werk uitgebreid of minder uitgebreid zijn. Vraag allereerst  toestemming om naar werk te vragen. Wordt dat bevestigend beantwoord, dan kun je de volgende 3 basisvragen stellen:

  • Werkt u op dit moment?
  • Hoe gaat het op het werk? Ervaart u belemmeringen?
  • Hebt u behoefte aan ondersteuning? 

Artsen kunnen altijd de 3 basisvragen stellen. Verpleegkundig specialisten, paramedici en psychosociale werkers wordt aangeraden om werk uitgebreider aan bod te laten komen in een gesprek. Kijk ook op de site van FitForWork voor een gesprekswijzer voor zorgprofessionals.

Algemene onderwerpen in een vervolggesprek over werk zijn:

  • Ga na of de cliënt werkt, wat voor werk dit is en hoe de cliënt er tegenover staat. Wat is het belang ervan? 
  • Wat is de huidige invloed van parkinson op het werk? Heeft de cliënt zich ziek gemeld of overweegt hij dit? 
  • Zijn er factoren in het werk die invloed hebben op de symptomen van parkinson? En welke symptomen kunnen van invloed zijn op werk? 
  • Welke gedachten heeft de cliënt over zijn werk voor de toekomst? 
  • Wat zijn mogelijke gevolgen van het niet meer kunnen werken?
  • Hoe is het zelfinzicht en hoe gaat de cliënt om met de ziekte?