Logo Parkinson en Werk Search

Wat zijn aandachtspunten voor gesprek bij werkenden met parkinson in loondienst?

276zorgprofessional diagnose

Ook als de cliënt op dit moment geen vragen heeft of problemen ervaart, blijft het belangrijk om proactief en laagdrempelig aandacht te vragen over het thema werk.

 • Vraag regelmatig hoe het werken gaat. 
 • Vraag of er contact is met de bedrijfsarts. Wijs erop dat je preventief een afspraak kunt maken met de bedrijfsarts, ook als je nog geen problemen ervaart. 
 • Wijs op de mogelijkheid dat de bedrijfsarts (uiteraard alleen met toestemming) contact kan opnemen met de behandelend arts voor afstemming van de gevolgen van de aandoening voor het werk.
 • Zorg bij het opstellen van een zorg- en behandelplan dat dit zo weinig mogelijk interfereert met het werk en stimuleer de cliënt om hierover met de bedrijfsarts in gesprek te gaan. Overleg zo nodig zelf met de bedrijfsarts (met toestemming van de cliënt) als er afstemming van werk en behandeling nodig is. Bijvoorbeeld als er een revalidatietraject start of als medicatie uitgeprobeerd gaat worden die mogelijk (tijdelijk) invloed heeft op het functioneren.
 • Vraag of de cliënt open wilt zijn over de diagnose richting de werkgever en collega’s. Meestal is dat verstandig, maar er kunnen goede redenen zijn om het niet te doen. Bespreek daarom de voor- en nadelen ervan.  Ondanks dat het delen van de diagnose vaak voor duidelijkheid en begrip zorgt, is de cliënt niet verplicht om het te vertellen. Behalve wanneer er onveilige situaties kunnen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld als de cliënt met grote machines werkt en last heeft van een tremor. In dat geval is het belangrijk dat hij de bedrijfsarts en werkgever informeert. 
 • Tip dit expertiseplatform als betrouwbare informatiebron over werken met parkinson. 
 • Tip de Workshop Parkinson en Werk die gegeven wordt bij de Parkinsonacademie of de groepstraining Jobgrip van het Radboudumc of Rijndam revalidatie.
 • Bekijk of er bijkomende psychosociale problemen zijn die het werken bemoeilijken. Verwijs zo nodig door naar deskundigen binnen of buiten het ziekenhuis. Je vind deskundigen op de parkinson zorgzoeker. 
 • Verwijs iemand zo nodig door naar een zorgprofessional met specifieke kennis op het gebied van werk. 
 • Stimuleer om contact op te nemen met juiste zorgprofessionals en/of de bedrijfsarts zodra iemand veranderingen bemerkt in de symptomen van parkinson die mogelijk invloed hebben op het werk. 
 • Waarschuw de cliënt om niet vanwege klachten minder te gaan werken of een lichtere functie aan te nemen zonder zich ziek te melden (dit wordt een ‘medische afzakker’ genoemd) en informeer de hem over dit begrip. Meldt de cliënt zich later dan toch ziek, dan vormt de lichtere functie of het aangepaste aantal uren de basis waarop een uitkering wordt bepaald. Dit heeft consequenties voor het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
 • Als de cliënt zich zorgen maakt over de (toekomstige) financiële situatie, is een vroege uitleg van wet- en regelgeving en de financiële consequenties ervan belangrijk. Je kunt verwijzen naar dit expertiseplatform en/of doorverwijzen naar een deskundige op dit gebied. Te denken valt aan een financieel adviseur of een HR consulent.
 • Afhankelijk van de informatiebehoefte en jouw kennis en ervaring kun je dit zelf doen, dit expertiseplatform aanraden en/of doorverwijzen naar een deskundige op dit gebied. Het is belangrijk voor de cliënt om de juiste informatie te krijgen, dus verwijs op tijd door en verstrek geen informatie waar je niet zeker van bent.
 • Ervaart de cliënt nu problemen op het werk? Dan is het belangrijk dat hij zich goed laat informeren en eventueel een verwijzing krijgt voor passende begeleiding. 
 • Heeft de cliënt zich (gedeeltelijk) ziek gemeld of overweegt hij dat? Adviseer dan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de bedrijfsarts. Voor mensen met parkinson die in een vroeg stadium volledig uitvallen, is het, in tegenstelling tot mensen die (gedeeltelijk) blijven werken en contact houden met werk, moelijker om daarna te re-integreren.