Logo Parkinson en Werk Search

Waarom is het goed om vroegtijdig aandacht voor het thema werk te hebben?

276zorgprofessional diagnose

Het is belangrijk om te realiseren dat parkinson nog vaak gezien wordt als een ziekte voor ouderen. Maar helaas krijgen steeds meer jonge mensen de ziekte van Parkinson. Velen voelen een drempel om erover te praten, zowel privé als op het werk. Als zorgprofessionals meteen aandacht hebben voor het thema werk zorgt dit voor een tijdige signalering van werkgerelateerde problemen en een snellere inschakeling van deskundige hulp en/of doorverwijzing. Het proactief aangaan van het gesprek over werk heeft als doel dat iemand met parkinson langer naar tevredenheid kan blijven werken of het werk op een goede manier kan afbouwen. Omdat parkinson een progressieve aandoening is, blijft werk steeds onderwerp van gesprek. Door het ziektebeloop verandert namelijk steeds wat iemand nog wel en niet kan.