Logo Parkinson en Werk Search

Wat is precies de rol van een Klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG)?

276zorgprofessional diagnose

Een klinisch arbeidsgeneeskundige is een medisch specialist en heeft specialistische kennis van een specifieke diagnose en de mogelijke gevolgen daarvan voor werk. De klinisch arbeidsgeneeskundige speelt een belangrijke rol in de samenwerking tussen de reguliere zorg en bedrijfsgezondheidzorg en kan al vanaf het stellen van de diagnose meedenken en adviseren over de privé en werksituatie van de werkende met parkinson. Op dit moment is een KAG gespecialiseerd in parkinson alleen werkzaam bij het Radboudumc en daarom alleen toegankelijk voor cliënten die in behandeling zijn bij een zorgprofessional van het Radboudumc.