Logo Parkinson en Werk Search

Wanneer krijgt parkinson invloed op het werk?

276zorgprofessional diagnose

Vlak na de diagnose zorgen de symptomen meestal niet voor beperkingen in het werk. Afhankelijk van de toename van de motorische en niet-motorische symptomen wordt het werken steeds lastiger en zijn aanpassingen nodig om het werk vol te kunnen houden. Wanneer de symptomen verder toenemen, is een (gedeeltelijke) ziekmelding nodig. Soms kunnen andere klachten secundair van invloed zijn op het werk, zoals bijvoorbeeld slaapstoornissen of darmproblemen. Wanneer de parkinson verder is gevorderd, is het goed om rekening te houden met het medicatieschema en eventuele on- en offperioden die van invloed kunnen zijn op werk. Factoren als stress of werkdruk kunnen invloed hebben op (de toename van) de symptomen. Het is bekend dat ongeveer 8 jaar na de diagnose 80% van de patiënten gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt is.