Logo Parkinson en Werk Search

wat zijn rechten, plichten en regelingen voor werkenden met parkinson?

276zorgprofessional diagnose

Iedereen die in loondienst werkt heeft het recht om, zonder toestemming van de werkgever, de bedrijfsarts te bezoeken als zij vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werkende nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur, ook wel een preventief of arbeidsomstandigheden-spreekuur genoemd.Lees meer over de rechten en plichten van werkenden.

Wanneer de cliënt nog geen problemen ervaart met werk, maar wel zorgen heeft over de (financiële) toekomst, kun je deze website aanraden.  Hierop is uitgebreid toegelicht wat de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) inhoudt en geeft ook advies voor zelfstandige ondernemers. Kijk ook eens naar deze animaties over ziekte en inkomen de Wet verbetering poortwachter en de WIA. Je kan ook verwijzen naar een deskundige op dit gebied, te denken valt aan een HR medewerker, de bedrijfsarts, een financieel adviseur, arbeidsjurist en/of de vakbond.

Ook kan je de cliënt attenderen op de workshop Parkinson & Werk van de Parkinson Academie of de training Jobgrip die gegeven wordt op het Radboudumc en Rijndam Revalidatie. Deze laatste training is speciaal ontwikkeld voor werkenden met een progressief neurologische aandoening.

Is de cliënt niet in loondienst, dus ondernemer of zzp’er, dan geldt andere wet- en regelgeving, de cliënt heeft bijvoorbeeld geen recht op een uitkering vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Mogelijk heeft de hij zelf iets geregeld. Denk aan een spaarpot, arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of broodfonds. Wanneer dit niet zo is, is de bijstand een vangnet. De arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers kent nog vele uitdagingen. Dit recente onderzoek geeft meer inzicht in de knelpunten en mogelijk oplossingen.