Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan je als paramedisch professional iemand ondersteunen die zich (gedeeltelijk) ziek meldt?

321zorgprofessional ziekmelden

Als optimaliseren van het dagelijks functioneren je kerntaak is, kun je als paramedisch professional uitgebreidere begeleiding bieden. Werk is tenslotte een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven. Afhankelijk van de wensen van de cliënt kun je samen bepalen welke interventies je gaat doen. 

 • Breng de werktaken in kaart, evenals de fysieke en mentale belasting, werkduur en werkomstandigheden. 
 • Bekijk samen met de cliënt het door de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige opgestelde inzetbaarheidsprofiel of Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) en bespreek of dit overeenkomt met het dagelijks functioneren van je cliënt.
 • Verdiep je samen in de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en bekijk wat dit voor de cliënt betekent. Er zijn diverse (wettelijke) stappen te nemen in de 2 jaar dat de wet geldt. Dit vooraf weten, helpt de regie te behouden. Je kunt ook in de communicatie hierover met de bedrijfsarts en werkgever ondersteunen. 
 • ‘Bewaak’ de balans tussen werk en privé en begeleid hier zo nodig in. 
 • Bespreek de steun- en hulpbronnen op werk en in het privéleven. 
 • Breng in kaart welke werkgerichte adviezen er al gegeven zijn en ga door op ingesteld beleid van de werkgever, de bedrijfsarts en/of andere zorg- en hulpverleners. 
 • Stimuleer de cliënt te werken aan de eigen belastbaarheid om zo veel als mogelijk aan het werk te kunnen blijven. Juist bij parkinson is een gezonde leefstijl en in conditie blijven (door te sporten) belangrijk. 
 • Bespreek ook de niet zichtbare symptomen van parkinson zoals minder initiatief nemen, gevoeligheid voor stress, problemen met multitasking, gedragsverandering.
 • Bied inzicht in mogelijke programma’s of deskundigen die kunnen ondersteunen. 
 • Je kunt, met toestemming van je cliënt en in samenspraak met werkgever en/of bedrijfsarts, een aanvullend werkgericht advies geven. De leidraad Participatieve Aanpak kan hierbij ondersteuning bieden.
 • Heb je het gevoel niet genoeg (actuele) kennis over dit complexe onderwerp te hebben? Aarzel niet en verwijs iemand door naar een collega-zorgprofessional.