Logo Parkinson en Werk Search

Welke wet geldt als iemand in loondienst zich (gedeeltelijk) ziek meldt?

321zorgprofessional ziekmelden

Wanneer iemand zich (gedeeltelijk) heeft ziek gemeld, start de Wet Verbetering Poortwachter (WVP); een voor werknemers (en hun zorgverleners) complexe wet waarbij de bedrijfsarts begeleidt. Binnen de WVP moeten een aantal stappen doorlopen worden met als doel volledige re-integratie. Kijk eens naar deze animatie over de Wet verbetering poortwachter. Voor iemand met parkinson is volledige terugkeer naar werk meestal geen optie. Een ziekmelding is in haar of zijn geval het begin van zoeken naar mogelijkheden die passen bij de progressie van de ziekte van Parkinson. Regie houden is voor de werknemer belangrijk. Als zorgverlener kan je hierbij ondersteunen door een goede samenwerking met de werkgever en bedrijfsarts aan te gaan