Logo Parkinson en Werk Search

Wat kun je als zorgprofessional doen als iemand zich (gedeeltelijk) heeft ziek gemeld?

321zorgprofessional ziekmelden
  • Check wat de eerste ziektedag is zodat je weet waar iemand zich in het tweejarige traject van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) bevindt. 
  • Informeer hoe je cliënt het traject ervaart. Kan iemand zich vinden in de acties die ondernomen worden en is er een goed contact met de bedrijfsarts en werkgever? 
  • Vraag of de cliënt behoefte heeft aan extra ondersteuning.
  • Blijf laagdrempelig beschikbaar voor de bedrijfsarts of andere arbo-professionals en probeer hen de juiste informatie aan te leveren. 
  • Beoordeel of er bijkomende psychosociale problemen zijn die het werken bemoeilijken. 
  • Onderzoek of de aanleiding van de ziekmelding een combinatie van factoren is. Als dat het geval is, kan het functioneren mogelijk nog verbeteren met bijvoorbeeld een revalidatietraject.
  • Verwijs waar nodig door naar deskundigen op het gebied van parkinson en/of werk.