Logo Parkinson en Werk Search

Wanneer komt het moment dat iemand met parkinson zich (gedeeltelijk) ziek meldt?

321zorgprofessional ziekmelden

Kom je samen met de werkende met parkinson tot de conclusie dat hij op de toppen van zijn kunnen het werk probeert vol te houden en de aanpassingen niet meer voldoen? Dan is een (gedeeltelijke) ziekmelding onontkoombaar. Het uitvoeren van de werkzaamheden lukt bijvoorbeeld niet meer (volledig) of de balans tussen werk en privé is weg. Let op: de ervaring leert dat mensen met parkinson die te lang doorgaan met werken door een ongunstige balans zoveel arbeidsvermogen en gezondheid inleveren dat ze ook met een herstelperiode niet meer op het oude niveau terugkomen. Het is belangrijk dat jij als zorgprofessional dit tijdig signaleert en bespreekt en zo nodig hierin begeleidt om dit kenbaar te maken bij de bedrijfs- of arboarts.

Een ziekmelding kan ook geadviseerd worden door de bedrijfsarts of werkgever, omdat de werknemer de productiviteitsnorm niet meer behaalt. Is er alleen sprake van een energiebeperking? Dan wordt er vaak voor gekozen om minder uur per week te werken; iemand start bijvoorbeeld later, gaat eerder naar huis kan of rust een dag(deel) tussendoor thuis uit. 

De parkinsonverschijnselen schrijden voort in de tijd, maar de symptomen verschillen persoon. Inventariseer daarom geregeld hoe het werken gaat. Er kunnen allerlei aanleidingen zijn waarom iemand erover denkt zich ziek te melden. Toch gaat de stap om dit echt te doen gepaard met twijfel. Als zorgprofessional kan je ondersteunen door dit tijdig te signaleren en eventueel samen alles op een rijtje zetten. Zo kan de cliënt dit goed onderbouwd bespreken met de bedrijfsarts en/of werkgever. Goede ondersteuning bieden en samen optrekken in dit beslisproces is belangrijk; er hangt immers veel vanaf.