Logo Parkinson en Werk Search

Waarom is het cruciaal dat een zorgprofessional de juiste informatie verstrekt als iemand zich heeft ziek gemeld?

321zorgprofessional ziekmelden

In de fase van ziekmelding kan de informatie van de zorgprofessional over het functioneren van de cliënt en de ervaren klachten die invloed kunnen hebben op het werk cruciaal zijn. Wees daarom op tijd met je reactie, zorg dat je duidelijk en compleet bent en pak zo nodig de telefoon voor overleg. Jouw informatie gebruikt de bedrijfsarts, arbo-professional of medisch adviseur bij de beoordeling of iemand arbeids(on)geschiktheid is en bepaalt hoe de begeleiding binnen de Wet verbetering poortwachter eruit ziet of hoe de arbeidsongeschiktheidsverzekering de cliënt beoordeeld.