Logo Parkinson en Werk Search

Wat is er geregeld voor ondernemers of zzp’ers die door hun ziekte (gedeeltelijk) niet meer kunnen werken?

321zorgprofessional ziekmelden

Is je cliënt ondernemer? Vraag dan of hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of vrijwillige verzekering bij het UWV heeft afgesloten of lid is van een broodfonds. Voor een zzp’er of ondernemer gaat de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) niet op en dus gelden in het geval van ziekmelden de regels van de eventuele verzekering. Als er een verzekering is afgesloten, meldt de cliënt zich ziek bij de verzekeraar of het broodfonds. Er wordt dan een verzekeringsarts of medisch adviseur toegewezen en een traject tot arbeidsongeschiktheid doorlopen. Wanneer iemand zich vrijwillig heeft verzekerd bij het UWV, dan geldt eenzelfde traject als de WVP, maar dan vanuit het UWV. 

Heeft je cliënt zich niet verzekerd? Dan kan het helpen om de financiële consequenties in kaart te brengen om te kijken of en zo ja welke behoefte tot ondersteuning er is.