Logo Parkinson en Werk Search

Wat is deeltijdontslag?

321zorgprofessional ziekmelden

Bij deeltijdontslag wordt een werknemer voor een deel van het dienstverband ontslagen. 

Indien een werknemer na 2 jaar niet volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard (35–80%) heeft de werkgever twee opties:

  • de loondoorbetaling stoppen en het dienstverband in zijn geheel opzeggen.
  • het dienstverband aanpassen aan de nieuwe situatie. 

Stel werknemer wordt voor 40% arbeidsongeschikt verklaard dan ontvangt werknemer een WGA uitkering voor dat deel en kan het dienstverband voor de rest (60%) worden opgezegd. In goed overleg kan aansluitend een aanpassing van het dienstverband worden gedaan of kan een nieuw dienstverband worden aangegaan bij dezelfde werkgever.

In beide gevallen is sprake van een deeltijdontslag en ontstaat er een recht op een transitievergoeding voor het aantal uren dat de medewerker structureel verliest.

De Hoge Raad heeft hiervoor de volgende regel opgesteld:Een medewerker heeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding indien er sprake is van een situatie die feitelijk neerkomt op deeltijdontslag (waarbij het initiatief ook ligt bij de werkgever). Concreet gaat het dan om:

  • Volledige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met direct aansluitend het aangaan van een nieuw (kleiner) dienstverband;
  • Een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

 Er is recht op een transitievergoeding als er in deze situatie sprake is van structureel en substantieel verlies van arbeidsuren. Substantieel is in dit kader een vermindering van ten minste 20 %. Structureel is het verlies van uren die naar redelijke verwachting blijvend is.

 Wat kan ik doen als ik word ontslagen? | UWV | Particulieren

Na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aanvragen | UWV | Werkgevers