Logo Parkinson en Werk Search

Hoe ziet het 2-jarige traject van de Wet verbetering Poortwachter er uit?

321zorgprofessional ziekmelden

Wanneer iemand zich (deels) heeft ziek gemeld, is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van kracht. Gedurende dit 2 jaar durende traject hebben de werknemer en werkgever diverse plichten. De bedrijfsarts begeleidt dit traject. Het UWV heeft alle te nemen stappen overzichtelijk toegelicht. je kan dit ook bekijken op deze animatie die gemaakt is voor COVID maar ook van toepassing is op de werknemer met parkinson

Het eerste doel van de WVP is re-integratie, maar de kans is groot dat bij iemand met parkinson de (gedeeltelijke) ziekmelding omgezet moet worden in een langdurige uitkering (IVA of WGA). Ook over de WIA is een animatie gemaakt voor werknemers met COVID, ook duidelijke informatie voor de werknemer met parkinson. Is iemand volledig uitgevallen en is het duidelijk dat werken nu en in de toekomst onmogelijk is, dan kan een vervroegde WIA-uitkering aangevraagd worden. Dit kan tussen de 3 en 68 weken na de ziekmelding. Dit heeft als voordeel dat er geen re-integratieverplichting meer is en de inzet van een arbeidsdeskundige of tweede spoortraject achterwege kan blijven. Het is niet aan de zorgprofessional om hierover te adviseren, verwijs je cliënt daarom door naar de bedrijfsarts. Wanneer de werknemer en werkgever het niet eens zijn over de medische situatie of re-integratieverplichtingen, kan een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het UWV. Dit kan zowel de werknemer als de werkgever doen.