Logo Parkinson en Werk Search

Arbeidsgeneeskundig specialist

60 diagnose en werken (zzp)

Op basis van een consult kan de arbeidsgeneeskundig specialist inzicht geven in de arbeidsmogelijkheden, hij kan concrete adviezen geven ter verbetering van arbeidsomstandigheden en eventueel een stappenplan maken ten behoeve van re-integratie.

Arbeidsgeneeskundig specialisten kunnen verbonden zijn aan een arbodienst, een verzekering of anders. Hier zijn kosten aan verbonden, maar de ervaring leert dat werkgevers over het algemeen zeer bereid zijn deze te betalen.