Logo Parkinson en Werk Search

Parkinsonverpleegkundige of specialistisch verpleegkundige

60 diagnose en werken (zzp)

Bij de specialistisch verpleegkundige kan iemand samen met haar/zijn partner terecht voor alle vragen of problemen die te maken hebben met de ziekte van Parkinson. De parkinsonverpleegkundige kan de psychosociale begeleiding op zich nemen en ondersteunt bij vragen op sociaal en maatschappelijk gebied en geeft, mits zij/hij voldoende expertise heeft, informatie, praktische tips en advies bij werkgerelateerde vragen. Zo nodig regelt de verpleegkundige een doorverwijzing.