Logo Parkinson en Werk Search

Maatschappelijk werker

60 diagnose en werken (zzp)

De maatschappelijk werker begeleidt en adviseert iemand met parkinson en diens partner/familie bij sociale, maatschappelijke, juridische en/of financiële vraagstukken die gerelateerd zijn aan gezondheidsverlies. Zij/hij kan iemand ondersteunen in het overzicht houden over zowel de medische zorg als de werkgerelateerde zorg. Er kan aandacht zijn voor verliesverwerking, omgang met de ziekte, draaglast/draagkracht, het netwerk in kaart brengen in relatie tot werkbehoud en de toekomst van werk.