Logo Parkinson en Werk Search

Arbeidsdeskundige van het UWV

60 diagnose en werken (zzp)

De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt bij een WIA-aanvraag wat voor werk mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar opleiding, (werk)ervaring en de mogelijkheden en beperkingen die de bedrijfs- of verzekeringsarts heeft vastgesteld. De conclusies kunnen grote gevolgen hebben; je kunt daardoor wel of niet een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. De kosten voor een arbeidsdeskundige zijn voor de werkgever en het UWV.