Logo Parkinson en Werk Search

Re-integratiedeskundige

60 diagnose en werken (zzp)

Is er binnen een organisatie onvoldoende expertise wat betreft re-integratie van een werknemer met parkinson? Dan kan de werkgever (op zijn kosten) een re-integratiebureau inschakelen. De re-integratiedeskundige begeleidt werknemers bij het geheel of gedeeltelijk terugkeren in hun eigen werk of een andere functie bij dezelfde werkgever (eerste spoor) en als dit niet mogelijk is naar een functie bij een andere werkgever (tweede spoor). De re-integratiedeskundige geeft in samenspraak met de werknemer vorm aan een re-integratieplan dat op basis van de beperkingen & mogelijkheden, competenties en iemands wensen naar een passende baan moet leiden. Daarbij worden de verplichtingen ten aanzien van de re-integratie, voorkomend uit wetgeving, door de re-integratiedeskundige bewaakt.