Logo Parkinson en Werk Search

Verzekeringsarts of medisch adviseur

60 diagnose en werken (zzp)

Als je als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, dan doet de verzekeringsarts of medisch adviseur bij ziekmelding een medisch onderzoek. Hij beoordeelt de individuele belastbaarheid en de mogelijkheden om wel of niet weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. De werkzaamheden van de verzekeringsarts bestaan primair uit het beoordelen van cliënten aan de hand van vraagstelling. In een beoordelingsgesprek wordt de gezondheidstoestand uitgevraagd. Dit wordt aangevuld met een lichamelijk onderzoek of in sommige gevallen een onderzoek naar iemands psychische gesteldheid. Hierna wordt beoordeeld welke beperkingen de ziekte met zich meebrengt. Aan de hand van alle bevindingen (waaronder de resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek en de informatie van de neuroloog) beoordeelt de verzekeringsarts de claim op een uitkering.