Logo Parkinson en Werk Search

Klinisch arbeidsgeneeskundige

60 diagnose en werken (zzp)

Een klinisch arbeidsgeneeskundige is een medisch specialist en heeft specialistische kennis van een bepaald ziektebeeld en de mogelijke gevolgen daarvan voor werk. Op het Radboudumc werkt een klinisch arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in parkinson. Op dit moment is deze dienst alleen beschikbaar voor patiënten van het Radboudumc. De klinisch arbeidsgeneeskundige Parkinson werkzaam bij het RadboudUMC kan wel geraadpleegd worden door bedrijfsartsen, werkgevers en Parkinsonverpleegkundigen. 

De klinisch arbeidsgeneeskundige kan een belangrijke rol spelen in de samenwerking tussen de reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg en kan al vanaf het stellen van de diagnose meedenken en adviseren over de privé- en werksituatie.

Doel van deze zorg is het voorkomen van stagnatie van opleiding, het voorkomen van onnodig baanverlies, zoveel als mogelijk behoud van arbeidsvermogen en het behoud van inkomen. De klinisch arbeidsgeneeskundige zet arbeid als herstelbevorderende factor in. Hij doet dit in nauwe samenwerking met en aanvullend op het multidisciplinaire team dat de zorg voor iemand met parkinson en zijn naaste verleent.