Logo Parkinson en Werk Search

Ergotherapeut

60 diagnose en werken (zzp)

De ergotherapeut denkt proactief mee en signaleert knelpunten in de werk- en privésfeer en ondersteunt hierbij. Samen met de cliënt wordt dan naar mogelijkheden gezocht om te blijven werken. In de beginfase van parkinson kan de ergotherapeut begeleiden bij het behouden van een goede balans tussen privé en werk, vragen over cognitie en het informeren over de mogelijkheden van aanpassingen binnen het werk in de toekomst. Zij/hij kan ondersteunen in de communicatie naar collega’s, werkgever en arboprofessionals over de ziekte van Parkinson. Afhankelijk van de expertise is de ergotherapeut op de hoogte van wet- en regelgeving en sociale zekerheid en kan hierin informeren en zo nodig doorverwijzen. Er is geen verwijzing nodig en de zorg is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer vanuit een aanvullende verzekering. Je moet er rekening mee houden dat de kosten voor de behandeling van de ergotherapie verrekend worden met het eigen risico. Je kunt een ergotherapeut gespecialiseerd in arbeid in de buurt zoeken via de zorgzoeker van ParkinsonNet of de website van Ergotherapie Nederland.