Logo Parkinson en Werk Search

Algemeen arbeidsdeskundige

60 diagnose en werken (zzp)

De algemeen arbeidsdeskundige (re-integratie arbeidsdeskundige) is voornamelijk geïnteresseerd in wat iemands arbeidsmogelijkheden zijn. De bevindingen van de bedrijfs- of verzekeringsarts die de medische beperkingen en mogelijkheden vaststelt worden meegenomen in de analyse. Het oordeel van de arbeidsdeskundige bepaalt bij de eerste jaarsevaluatie binnen de Wet verbetering poortwachter of er mogelijkheden zijn in eigen organisatie (spoor1) of dat er mogelijkheden zijn in een andere baan bij een andere werkgever (spoor 2)

Bij de uiteindelijke keuring toetst een UWV arbeidsdeskundige (claimarbeidsdeskundige) het reïntegratiedossier op voldoende informatie en voldoende reïntegratie inspanningen en bepaalt uiteindelijk op basis van het totaal aan informatie wat voor werk iemand nog kan doen en waarmee nog voldoende verdiend wordt. De conclusies van een arbeidsdeskundige kunnen grote gevolgen hebben; je kunt daardoor wel of niet een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.