Logo Parkinson en Werk Search

Bedrijfsarts

60 diagnose en werken (zzp)

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die is opgeleid op het gebied van werk en gezondheid en ondersteunt en adviseert zowel de werknemer als de werkgever. Gedurende de loopbaan ziet een bedrijfsarts gemiddeld 2 à 3 mensen met parkinson. Zodoende is het niet vanzelfsprekend dat zij/hij parate kennis heeft over deze heel specifieke chronische aandoening. Doorgaans is de bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt voor mensen met parkinson die in loondienst zijn. Vlak na de diagnose kan de bedrijfsarts meedenken met het opstellen van een preventiebeleid om onnodig vroege uitval te voorkomen. De Arbowet geeft medewerkers vrije toegang tot de bedrijfsarts, ook als er geen sprake is van een ziekmelding. Ook werkgevers kunnen preventief een medewerker in contact laten komen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht. Ondernemers en zzp’ers hebben niet een bedrijfsarts tot hun beschikking. Ze kunnen wel op eigen initiatief een bedrijfsarts consulteren. En sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden ook de mogelijkheid tot een preventief consult. Lees er meer over in het gedeelte specifiek voor ondernemers met parkinson.