Logo Parkinson en Werk Search

Neuroloog

60 diagnose en werken (zzp)

De neuroloog is verantwoordelijk voor de behandeling van parkinson en bespreekt welke invloed dit kan hebben op iemands functioneren op het werk. Als voorbeeld: dopaminemedicatie moet strikt op de voorgeschreven tijden genomen worden, want als dat niet gebeurt, heeft dat ernstig negatieve gevolgen voor het functioneren.