Logo Parkinson en Werk Search

Revalidatiearts

60 diagnose en werken (zzp)

De revalidatiearts is een medisch specialist die aandacht heeft voor het omgaan met de toenemende volgen van de ziekte van Parkinson. Het doel van de behandeling is ervoor te zorgen dat iemand zo goed en zelfstandig mogelijk kan functioneren, dus ook op het werk. De revalidatiearts werkt veel samen met een team van paramedici (fysio- of oefentherapeuten, ergotherapeuten, diëtetiek, logopedisten en anderen) en kan doorverwijzen naar een expert in aanpassingen binnen werk binnen het team. De huisarts of andere medisch specialisten kunnen verwijzen naar de revalidatiearts.