Logo Parkinson en Werk Search

Bedrijfsmaatschappelijk werker

60 diagnose en werken (zzp)

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan onnodig verzuim helpen voorkomen en/of uitstellen en concentreert zich op problemen in de sociale omgeving die van invloed zijn op het werk. Wanneer wenselijk kan de bedrijfsmaatschappelijk werker advies geven aan de werkgever en de werknemer coachen. Zij/hij is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Als zorgprofessional kun je de patiënt/cliënt informeren en ondersteunen in het contact zoeken met de bedrijfsmaatschappelijk werker en problemen op het werk bespreekbaar maken. Waar nodig kun je samen een vraag formuleren en het gesprek voorbereiden. De verwijzing naar de bedrijfsmaatschappelijk werker doet de werkgever of de bedrijfsarts.