Logo Parkinson en Werk Search

Psycholoog

60 diagnose en werken (zzp)

Psychologische ondersteuning is gericht op het herstel van het evenwicht in het psychisch en sociaal functioneren in iemands leef-, woon- en werksituatie. Een goede verwerking van het ziek zijn, is een basis voor goed blijven functioneren op werk en het in staat zijn om regie te nemen over de eigen werksituatie. Er is een verwijsbrief van de huisarts of een medisch specialist nodig om behandeling door een psycholoog vergoed te krijgen. Ook moet je er rekening mee houden dat de kosten voor de behandeling voor psychische problemen verrekend worden met het eigen risico.