Logo Parkinson en Werk Search

Casemanager verzuim

60 diagnose en werken (zzp)

Een casemanager verzuim wordt ook werkvermogen-specialist, adviseur inzetbaarheid, verzuimconsulent, inzetbaarheidsdeskundige of verzuimcoach genoemd en kan alle processen rondom (ziekte)verzuim coördineren. Zij of hij kan de werknemer met parkinson ondersteunen in het vinden van de weg binnen het netwerk van professionals rondom werk. Het doel is de werknemer zo snel en goed mogelijk te re-integreren in geheel of gedeeltelijk eigen of ander werk. De casemanager werkt hierbij binnen de wettelijke kaders (Wet verbetering Poortwachter en de privacyregels) en stelt geen medische vragen, tenzij de casemanager binnen de organisatie taken uitvoert in samenwerking met de bedrijfsarts. Bij taakdelegatie neemt de casemanager een aantal vastomlijnde taken van de bedrijfsarts over, zoals het opvragen van relevante (medische) gegevens en het inschakelen van andere professionals in het re-integratietraject. Dit altijd onder toezicht (supervisie) van de bedrijfsarts die eindverantwoordelijke is.